Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Πριν παραγγείλετε κουφώματα

Πριν παραγγείλετε κουφώματα
κουφώματα & χρήση

Η κατασκευή των κουφωμάτων σε μία νέα κατοικία, είναι μία από τις βασικότερες εργασίες του συνόλου των διεργασιών που απαιτούνται σε μία οικοδομή και συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της όλης αισθητικής του κτιρίου. Παράλληλα, συμμετέχουν με ένα μεγάλο ποσοστό στο συνολικό προϋπολογισμό της αποπεράτωσης των οικοδομικών εργασιών και οι τελικές αποφάσεις που θα παρθούν θα είναι καθοριστικές για μία περίοδο 20-25 ετών (μέσος χρονικός ορίζοντας της ζωής ενός κουφώματος μέχρι την αντικατάστασή του) της διαμόρφωσης των συνθηκών διαβίωσης εντός του χώρου, αλλά και για την λειτουργικότητα και χρηστικότητα χωρίς προβλήματα των ιδίων των κουφωμάτων σε όλη την περίοδο χρήσης τους. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να πάρετε τις σωστές και τις κατάλληλες αποφάσεις πριν παραγγείλετε τα κουφώματά σας.[/box]

Πολύ συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο να επιλέγεται ο τύπος των κουφωμάτων όταν πλέον τα κτισίματα έχουν ολοκληρωθεί και ο ενδιαφερόμενος αγοραστής καθώς συζητεί με τον κατασκευαστή, διαπιστώνει ότι πολλά πράγματα δεν είναι όπως τα είχε υπολογίσει. Ορισμένες σημαντικές από τις αποφάσεις αυτές θα πρέπει να παρθούν πριν από την έναρξη των χτισιμάτων, ή και ακόμα σε συνεργασία με τον μηχανικό σας και τον αρχιτέκτονά σας κατά την εκπόνηση της μελέτης των σχεδίων των χώρων σας. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε καταλήξει στην απόφαση για το είδος των κουφωμάτων σας και η επιλογή αυτή θα πρέπει να είναι ανάλογη με τις ιδιαιτερότητες και τον τύπο της οικοδομής, τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριμένο τόπο, αλλά και τυχόν δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλουν πολεοδομικοί κανονισμοί της περιοχής.

Θα πρέπει να επιλέξετε τον τύπο των αναφερόμενων παρακάτω κουφωμάτων, ή διαφόρους συνδυασμούς των. Οι τύποι και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, είναι:

Συρόμενα
Τα συρόμενα κουφώματα είναι ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της ελληνικής αγοράς και είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στις κατασκευές κουφωμάτων τις 10ετίες ’70 και ’80. Χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται κατά το πλείστον στις μαζικές κατασκευές (πολυκατοικίες), εκεί όπου επιβάλλεται η οικονομία ως προς τον χώρο. Οι σημερινές σειρές συρομένων κουφωμάτων είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς και προσφέρουν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργικότητα. Χρειάζονται λιγότερο χώρο για να λειτουργήσουν και δέχονται τζάμι (υαλοστάσιο), σήτα και πατζούρι ή ρολό εξωτερικά. Μπορούν να είναι χωνευτά στον τοίχο (προσφέροντας όλο το άνοιγμα) και εξωτερικά στον τοίχο. Μπορούν ακόμη να είναι δίφυλλα που ενώνονται στο κέντρο του ανοίγματος, ή επάλληλα που κινούνται το ένα δίπλα στο άλλο και πολύφυλλα με ανάλογη λειτουργία.

Ανοιγόμενα
Προσφέρουν αποτελεσματική μόνωση, μεγαλύτερη ασφάλεια, πολλούς τύπους και σχέδια και δέχονται τζάμι (υαλοστάσιο) και πατζούρι ή ρολό εξωτερικά. Προσφέρουν όλο το άνοιγμα, αλλά χρειάζονται χώρο λειτουργίας στο εσωτερικό του χώρου όπου είναι τοποθετημένα. Τα ανοιγόμενα κουφώματα καταλαμβάνουν σήμερα μεγάλο μέρος στην αγορά και τοποθετούνται κυρίως σε μονοκατοικίες και σε ειδικά κτίρια. Ακόμη τοποθετούνται σε αντικαταστάσεις παλαιών ξύλινων κουφωμάτων. Υπάρχουν σειρές απλές και θερμομονωτικές για περιοχές όπου εκεί απαιτείται η τοποθέτησή τους. Ασφαλώς από οικονομικής άποψης είναι ακριβότερα από τα συρόμενα, έχουν όμως την δυνατότητα και προσφέρουν απεριόριστες εφαρμογές και σωστές λύσεις σε κάθε περίπτωση, δέχονται δε πολλά αξεσουάρ και μηχανισμούς καλύπτοντας κάθε ιδιαίτερη απαίτηση.

Κουρμπαριστά – Τοξωτά
Τοποθετούνται με κάποιο σχετικό μέτρο, χωρίς να καλύπτουν κάποια ιδιαίτερη λειτουργική απαίτηση, εκτός του ότι έχουν μία σημαντική πιστεύουμε συμβολή στην αισθητική του κτιρίου. Επειδή όμως για την κατασκευή τους απαιτούνται ειδικά μηχανήματα (κουρμπαδώροι) αλλά και ειδικές γνώσεις, θα πρέπει να επιλεγεί – όταν φθάσει η ώρα παραγγελίας τους – ο κατάλληλος κατασκευαστής, για τον οποίο θα επιβεβαιωθείτε ότι θα έχει την κατάλληλη υποδομή, αλλά και πείρα. Πάντως σήμερα, πολλοί κατασκευαστές αναλαμβάνουν μεν την τοποθέτηση και την ευθύνη καλής λειτουργίας τοξωτών κουφωμάτων, την κατασκευή τους όμως την αναθέτουν σε εξειδικευμένες εταιρίες, που έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Σταθερά
Αρκετές φορές, θέλοντας να προσφέρουμε μεγαλύτερη θέα και καλύτερη φωτεινότητα σε έναν χώρο, καταφεύγουμε στη λύση μίας σταθερής τζαμαρίας. Ακόμη, ένα σταθερό χώρισμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να χωρίσουμε μόνιμα ή για ειδικές περιπτώσεις έναν μεγάλο χώρο, μία αίθουσα, ένα κατάστημα κ.λ.π. Τα σταθερά χωρίσματα μπορούν να καλύψουν απεριόριστες ανάγκες, τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα και είναι πολύ πρακτικά. Χρησιμοποιούνται σε προσόψεις, φεγγίτες, τζαμαρίες, κιόσκια, χωρίσματα κ.α.

Ειδικές κατασκευές
Πολλές φορές απαιτούνται ορισμένες ειδικές κατασκευές – αίθρια, ηλιακές κατασκευές – για την κάλυψη ορισμένων μεν βασικών αναγκών διαβίωσης, αλλά και για να δώσουν μεγαλύτερες ανέσεις διαμονής σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Οι σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα αλουμινίου, επιτρέπουν στον σύγχρονο αρχιτέκτονα ή μελετητή, να δημιουργήσει μεγαλύτερα φωτεινά ανοίγματα στη κατοικία, με την σιγουριά ότι μπορεί να επιτύχει αντοχή, στεγανότητα, θερμομόνωση, λειτουργικότητα, αλλά και σύγχρονη αισθητική. Έτσι, το φαινόμενο των μεγάλων φωτεινών ανοιγμάτων στη σύγχρονη αρχιτεκτονική της κατοικίας, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις όχι μόνο στις Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου το κλίμα είναι ευνοϊκό, αλλά και στις Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες όπου οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες. Στις Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες η προσπάθεια είναι να εκμεταλλευτούν τον λιγοστό ήλιο και το φως και να το «φέρουν» μέσα στο σπίτι. Για να γίνει αυτό, η κατασκευή πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές μόνωσης, λειτουργικότητας και προπαντός στεγάνωσης κι έτσι μόνο οι εταιρίες αλουμινίου που έχουν αξιόπιστα συστήματα, είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν αυτές τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Ρολά – παντζούρια
Ιδιαίτερη πρόνοια θα πρέπει να ληφθεί και για τον τύπο των ρολών και πατζουριών. Μάλιστα αν επιλεγούν επικαθήμενα ρολά – κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται πολύ – αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αρχή των κτισιμάτων. Τα ρολά διακρίνονται σε σταθερά (φυλλαράκια) – κυρίως από προφίλ – που χρησιμοποιούνται στα πατζούρια συρομένων και ανοιγομένων κουφωμάτων έχοντας αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα πλαστικά ρολά και σε τυλιγόμενα (επικαθήμενα), τα οποία είναι κατασκευασμένα από διαμορφωμένη ταινία αλουμινίου με «πλήρωση» πολυουρεθάνης. Τα δεύτερα, την τελευταία 5ετία χρησιμοποιούνται ευρέως και με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, ενώ προτιμούνται και σε παλιές κατοικίες και σε διαμερίσματα σε περιπτώσεις αντικατάστασης των παλαιών ξύλινων ρολών, αφού κυκλοφορούν και σε διάφορα χρώματα απομίμησης ξύλου. Με την προσθήκη των κατάλληλων μηχανισμών, η κίνηση των ρολών γίνεται και ηλεκτρική και τηλεχειριζόμενη.

Σε μεγάλα ανοίγματα (καταστήματα, χώροι γκαράζ), ή και για λόγους επιπρόσθετης ασφάλειας, χρησιμοποιούνται τυλιγόμενα σε άξονα ρολά το φυλλαράκι των οποίων είναι από προφίλ αλουμινίου ενισχυμένης διατομής. Στις περιπτώσεις αυτές και για να μην υπάρξει στο μέλλον πρόβλημα λειτουργίας, θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση ισχυρού και αξιόπιστου ηλεκτρικού μοτέρ.

Η επιλογή του κατασκευαστή
Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι ο κατασκευαστής αλουμινίου είναι ένα από τα πρώτα συνεργεία που θα μπει σε μία οικοδομή και το τελευταίο συνεργείο που θα φύγει. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να γίνει μία σωστή επιλογή και η τελική απόφαση θα παρθεί από εσάς αφού προηγουμένως έχετε πάρει πληροφορίες για την συνέπεια και την ποιότητα εργασίας του αλουμινοκατασκευαστή με τον οποίο θα συνεργαστείτε. Θα του ζητήσετε να σας δείξει άλλες δουλειές του, θα προσπαθήσετε να μάθετε πληροφορίες από προηγούμενους πελάτες του αν αυτοί έχουν μείνει ευχαριστημένοι από την εργασία του και καλό θα είναι να επισκεφθείτε το εργαστήριό του ή την έκθεσή του για να δείτε το επίπεδο του εξοπλισμού του και γενικά της οργάνωσής του.

Γενικά όμως, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το σημερινό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών από οργανωμένα και σωστά εξοπλισμένα κατασκευαστικά εργαστήρια αλουμινίου, είναι αρκετά υψηλό και οι περισσότεροι επαγγελματίες αλουμινοκατασκευαστές παρακολουθούν ανελλιπώς τις τεχνολογικές εξελίξεις της αγοράς στα συστήματα αλουμινίου, ενημερώνονται υπεύθυνα για ότι συμβαίνει στον χώρο και είναι σε θέση να εκπληρώσουν οποιαδήποτε εξειδικευμένη κατασκευή τους ζητηθεί και μάλιστα, μπορούν να συνδράμουν και συμβουλευτικά σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονά σας για να λύσουν ή να προτείνουν λύσεις σε όποιο κατασκευαστικό πρόβλημα δημιουργηθεί.

Έτσι λοιπόν, αποφασίζεται και επιλέγετε τον αλουμινοκατασκευαστή που θα αναλάβει την δουλειά σας, ο οποίος θα μπει στην οικοδομή αμέσως μόλις τελειώσει ο κτίστης και αφού προηγουμένως έχουν γίνει οι προαναφερθείσες συνεννοήσεις για τις διαστάσεις των ανοιγμάτων. Θα πρέπει να τοποθετήσει τις ψευτόκασες πάνω στις οποίες θα γίνει η στήριξη των κουφωμάτων και οι οποίες θα τοποθετηθούν φυσικά πριν τα σοβατίσματα. Προτείνεται οι ψευτόκασες να είναι γαλβανισμένες.

Με την τοποθέτηση των ψευτόκασων τελειώνει η πρώτη φάση παρουσίας του αλουμινοκατασκευαστή στην οικοδομή σας. Θα πρέπει να λογαριαστείτε και να εξοφλήσετε την δαπάνη αυτή και αμέσως μετά ο κατασκευαστής θα είναι σε θέση να πάρει τα σωστά μέτρα για τα κουφώματα και να σας παραδώσει την τελική του προσφορά. Επειδή όμως τα κουφώματα θα μπουν στο τέλος των οικοδομικών εργασιών – ίσως πριν τα βαψίματα – για να «κλείσετε» την τιμή θα πρέπει να καταβάλετε μία προκαταβολή – περίπου το 1/3 του όλου προϋπολογισμού, για να μπορέσει και ο κατασκευαστής να προμηθευτεί τα απαιτούμενα αλουμίνια και να προφυλαχθείτε και οι δύο από τυχόν ανατίμηση των υλικών μέχρι να έρθει η στιγμή της τοποθέτησης. Φυσικά, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και να υπογραφεί μεταξύ σας ένα συμφωνητικό.

Θα πρέπει να έχετε αποφασίσει για το χρώμα και θα πρέπει να επιμείνετε να σας τοποθετήσει αξιόπιστα και πιστοποιημένα εξαρτήματα, τουλάχιστον αυτά που επηρεάζουν μακροχρόνια την καλή λειτουργία του κουφώματος, όπως λάστιχα στεγανοποίησης, ράουλα, σπανιολέτες, μεντεσέδες, κλειδαριές κλπ. Για τις περιοχές από την Κεντρική Ελλάδα και πάνω και όπου αλλού υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες τον Χειμώνα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά κουφώματα και πάντα σε όλες τις περιπτώσεις τα υαλοστάσια θα πρέπει να είναι από διπλά κρύσταλλα.

Μπορείτε να απαιτήσετε να χρησιμοποιήσει ο κατασκευαστής κάποιο επώνυμο σύστημα αλουμινίου – ήδη τώρα διαφημίζονται πάρα πολλά στη τηλεόραση, στα γήπεδα και στα έντυπα – αλλά θα πρέπει να γνωρίζεται ότι γενικά όλα τα συστήματα κουφωμάτων της ελληνικής αγοράς για να αποδώσουν αυτά που σας υπόσχονται, εξαρτάται μόνο από την διάθεση αλλά και την δυνατότητα του κατασκευαστή να εφαρμόσει πιστά τις προδιαγεγραμμένες μεθόδους κατασκευής και τοποθέτησης και χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα και σωστά από ποιοτικής συμπεριφοράς εξαρτήματα.

Πηγή: aluNET.gr